ردیف نام مرکز فروش استان شهر آدرس
1 آرایشی بهداشتی فیس (نوری) کردستان سنندج خیابان پاسداران- مجتمع بانتا آبیدر-پلاک b217
2 فروشگاه پاپیون مارکت کردستان مهاباد خیابان کشاورز -کوچه کشاورز10 کوچه نیلوفر1 پلاک45