ردیف نام مرکز فروش استان شهر آدرس
1 داروخانه شبانه روزی دکتر حکمتی کهگیلویه و بویر احمد یاسوج
2 گالری ژانپیر کهگیلویه و بویر احمد یاسوج پایین تر از هفت تیر - جنب بازار روز
3 گالری نوژا کهگیلویه و بویر احمد یاسوج خیابان مطهری
4 گالری دبی کهگیلویه و بویر احمد یاسوج خیابان مطهری
5 گالری کلاسیک کهگیلویه و بویر احمد یاسوج خیابان فردوسی
6 گالری ایران بانو کهگیلویه و بویر احمد یاسوج خیابان شهید هرمزپور
7 گالری قیصری کهگیلویه و بویر احمد یاسوج خیابان طالقانی پایین تر از بازار رضا
8 گالری قیصری 2 کهگیلویه و بویر احمد یاسوج خیابان ستارخان
9 داروخانه صیدالی کهگیلویه و بویر احمد یاسوج بنسنجان
10 داروخانه رازی کهگیلویه و بویر احمد یاسوج سردار جنگل جنوبی
11 داروخانه دکتر مردی کهگیلویه و بویر احمد یاسوج بلوار باهنر- روبه روی باهنر 4
12 گالری بلوط کهگیلویه و بویر احمد یاسوج گچساران-خیابان بلادیان
13 گالری روژینا کهگیلویه و بویر احمد یاسوج دهدشت خیابان سپاه جنب پاساژ پرستیژ
14 گالری ماتیک کهگیلویه و بویر احمد گچساران کارکنان دولت بین کوچه 1و 2 شمالی