ردیف نام مرکز فروش استان شهر آدرس
1 داروخانه سهروردی یزد یزد یزد - نرسیده به میدان ابوذر -روبروی هنگ ژاندارمری
2 داروخانه آرمان یزد یزد  یزد، چمران، نرسیده به ایت الله کاشانی
3 داروخانه سلامت یزد یزد بلوار دانشگاه-مجتمع تجاری نور
4 داروخانه فخار یزد یزد صفائیه - میدان اطلسی -بلوار شهیدان اشرف
5 داروخانه لطفعلیان یزد یزد  میدان همافر
6 داروخانه ابن سینا یزد یزد بلوار جمهوری- روبروی بیمارستان افشار
7 فروشگاه احتیاط1 یزد یزد خیابان کاشانی
8 فروشگاه احتیاط2 یزد یزد صفاییه روبه روی سینما تک
9 آرایشی میس سان یزد یزد صفاییه-بلوار جهاد- مجتمع سپهر
10 فروشگاه مهرپخش یزد یزد خیابان کاشان- ابتدای خیابان چمران