ردیف نام مرکز فروش استان شهر آدرس
1 گالری رژ هرمزگان بندرعباس حد فاصل چهارراه دانشگاه و داماهی - بعد از نان شمس