ردیف نام مرکز فروش استان شهر آدرس
1 داروخانه دکتر شیدایی قزوین قزوین قزوین خ خیام نبش چهارراه شهرداری
2 داروخانه دکتر صمیمی فر قزوین قزوین قزوین چهارراه پادگان
3 فروشگاه بابانوئل قزوین قزوین قزوین چهارراه پادگان
4 فروشگاه حوا قزوین قزوین قزوین سه راه خیام خ زالقانی
5 فروشگاه شهیدی قزوین قزوین قزوین
6 فروشگاه نازنین قزوین آبیک آبیک کوچه خنجری