ردیف نام مرکز فروش استان شهر آدرس
1 فروشگاه مهرگان قم قم انتهای خیابان باجک 2
2 فروشگاه رژا قم قم 45 متری صدوق بین کوچه 31 و 33
3 فروشگاه حس سوم قم قم میدان میثم- مجتمع عصر جدید
4 فروشگاه تلنگر قم قم شهرک قدس