ردیف نام مرکز فروش استان شهر آدرس
1 گالری تمشک ایلام ایلام خیابان فردوسی- روبه روی پاساژارغوان
2 فروشگاه آرایشی نارنج(کرمی) ایلام دهلران پاساژاسدی-طبقه زیر زمین
3 گالری صابری ایلام ایلام میدان22 بهمن
4 گالری موژان ایلام ایلام چهارراه سعدی
5 گالری صدف ایلام ایلام میدان تختی
6 گالری ماتیک ایلام ایلام میدان تختی
7 گالری کاکایی ایلام دهلران
8 گالری جادری ایلام آبدانان
9 گالری باقری ایلام دهلران
10 گالری قیصربیگی ایلام مهران
11 گالری وطن دوست ایلام سرابله
12 گالری ابراهیم زاده ایلام ایوان
13 داروخانه دکتر نوروزی ایلام دره شهر
14 گالری یاس ایلام ملکشاهی